Vẫn còn chặng đường dài để triển khai khám chữa bệnh từ xa

Tại một hội thảo do Bộ Y tế mới tổ chức tại Hà Nội, các chuyên gia đã thảo luận về chủ đề thanh toán cho dịch vụ khám chữa bệnh từ xa bằng bảo hiểm y tế.

Các chuyên gia cho biết khám chữa bệnh từ xa là một biện pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả công việc ở tuyến cơ sở đồng thời giảm gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, việc thực hiện khám và điều trị sức khỏe từ xa vẫn gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt là thanh toán bằng bảo hiểm y tế.

Đọc tiếp…