Tự do tôn giáo ở Việt Nam cần được phân tích khách quan với thông tin được xác minh

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây đã công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2019, trong đó thảo luận về những thành tựu và tiến bộ của Việt Nam trong việc đảm bảo và thúc đẩy các giá trị tôn giáo và tín ngưỡng. Tuy nhiên, báo cáo này vẫn có những thông tin sai lệch, không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. 

Đọc tiếp…