Không ngừng nỗ lực bảo vệ khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng

Cao nguyên Kon Hà Nừng, được UNESCO công nhận vào tháng 9 năm 2021, bao gồm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh rộng 57.589 ha và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, cộng với vùng đệm 152.009 ha và vùng chuyển tiếp rộng 206.211 ha.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên, mục tiêu được đặt ra là tạo một mô hình phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn. Cùng với đó là mục tiêu hình thành mối liên kết hài hòa giữa đa dạng sinh học địa phương với bản sắc văn hóa các dân tộc, giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đọc tiếp…