Cải cách có thể giúp người lao động được trả lương dựa trên năng suất

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, các doanh nghiệp có khả năng thu hẹp khoảng cách lương trong lao động và tính mức lương dựa theo năng suất lao động tại nơi làm việc thay vì thâm niên.

Đọc tiếp

Phóng viên VietnamNet