Quy hoạch trồng bù diện tích rừng bị chặt phá để làm đường cao tốc Bắc Nam

Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc chuyển đổi rừng, đất rừng, đất trồng lúa nước của dự án đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-25.

Theo đó, Chính phủ đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 1.054 ha rừng để đảm bảo không tác động lớn đến môi trường và đạt tiến độ dự án. Tổng diện tích đất rừng cần chuyển đổi gồm 111,84 ha rừng phòng hộ, 4,45 ha rừng đặc dụng, 802,91 ha rừng sản xuất gỗ và 135,43 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Đọc tiếp…