Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phúc lợi xã hội trong thời kỳ dịch bệnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã phê duyệt các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đề xuất của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ sẽ áp dụng gói hỗ trợ trị giá gần 62 nghìn tỷ đồng (2,6 tỷ USD) để đảm bảo sinh kế cho những người đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19, bao gồm những người có công với cách mạng, hộ nghèo, người lao động bị thôi việc hoặc nghỉ không lương.

Đọc tiếp…