Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai

Các cơ quan có thẩm quyền cần nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như nâng cao năng lực dự báo trước thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu cực đoan và khó lường, Tổng Bí thư – Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng viết trong Thư kỷ niệm Nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/05).

Công việc truyền thông đã được ưu tiên tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương như người già, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số.

Đọc tiếp…