Nâng cao nhận thức về ô nhiễm từ rác thải nhựa

Nhằm từng bước giảm thiểu ô nhiễm từ rác thải nhựa, công tác truyền thông cần được thực hiện thường xuyên và liên tục để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, bên cạnh việc tuân thủ hiệu quả các luật và chính sách liên quan.

Các cơ quan truyền thông cần tiếp tục trung thực, khách quan và nhanh chóng truyền thông về việc xử lý rác thải nhựa trên toàn quốc dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đó cho phép người dân, cán bộ, công chức, công nhân và cả cộng đồng “nói không” với thói quen sử dụng nhựa sử dụng một lần.

Đọc tiếp…