Nâng cao nhận thức của thanh niên về biến đổi khí hậu

Những con số mới nhất về biến đổi khí hậu và mực nước biển tăng lên ở Việt Nam cho thấy đất nước đứng trước nhiều nguy cơ trong tương lai gần. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS