Doanh nghiệp nước ngoài gặp khó khi mua tín chỉ carbon của Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài muốn mua tín chỉ carbon tại Việt Nam, song gặp trở ngại do chưa có hành lang pháp lý rõ ràng.

Ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững, cho rằng Việt Nam đã có khung chính sách, nhưng lại thiếu hướng dẫn cụ thể, ví dụ hoạt động nào thì được tính là dạng phát thải hay hấp thụ carbon.

Việt Nam vẫn chưa có thuế carbon, các giao dịch chủ yếu là hình thức tự nguyện qua các chương trình, dự án.

Đọc tiếp…

Phạm Chiểu