Dịch vụ công trên môi trường số được bảo mật

Trong hai ngày 30/3 đến 31/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã tổ chức hội thảo tại thành phố Hải Phòng nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng nền tảng, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số. Theo ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hiện quản lý cơ sở dữ liệu của 98,7 triệu người, kết nối với hơn 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 620.000 tổ chức, doanh nghiệp, bộ, ngành. Mỗi năm Hệ thống tiếp nhận và xử lý gần 300 triệu lượt hồ sơ giao dịch điện tử.

Đọc tiếp…