Thúc đẩy cộng đồng vào quá trình quyết định quản trị nước sông Mekong

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ủy ban sông Mekong Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định trong quản trị nước sông Mekong.”

Theo tiến sỹ Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Hội thảo nhằm cập nhật các kết quả hợp tác trong khuôn khổ của Ủy hội sông Mekong Quốc tế và Ủy ban sông Mekong Việt Nam; tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, phi chính phủ, cộng đồng trong quản trị nước sông Mekong trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội ở thượng lưu và biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…