Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải cắt giảm nhân sự 2%/năm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị hành chính giảm nhân sự 2% mỗi năm.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN