Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chương trình giám sát năm 2020 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung vào hai chủ đề bao gồm triển khai chính sách và pháp luật về phòng chống lạm dụng trẻ em và thực thi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Trong đó, chủ đề đầu tiên đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và cộng đồng.

Đọc tiếp…