Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế xanh là chìa khóa để phát triển bền vững

Với mục đích tôn vinh sự sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các nữ doanh nhân Việt Nam và phát huy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế xanh, Hội Phụ nữ Việt Nam với sự hỗ trợ của UN Women đã tổ chức diễn đàn thảo luận về vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế xanh.

Các đại biểu đã thảo luận về tình hình hiện tại, cơ hội và thách thức của nền kinh tế xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, những rào cản truyền thống cũng như các quy định ảnh hưởng đến nữ doanh nhân Việt Nam, và bài học và giải pháp để tạo thuận lợi cho phụ nữ trong sản xuất kinh doanh xanh.

Đọc tiếp…

Trung Hung