Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tri thức Việt Nam – châu Âu

Tọa đàm chuyển giao công nghệ và tri thức Việt Nam – Châu Âu đã diễn ra tại  trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào ngày 11 tháng 9. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động phát triển mạng lưới chuyển giao công nghệ và tri thức Việt Nam (VETEC) – theo chương trình Erasmus + Key Action 2 do Ủy ban châu Âu tài trợ, nhằm mục đích hình thành và phát triển mạng lưới chuyển giao công nghệ và tri thức giữa các trường đại học ở Việt Nam và châu Âu với các cơ quan và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số chủ đề như: chính sách Chính phủ về chuyển giao công nghệ và tri thức; các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam; việc kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường trong chuyển giao công nghệ; những thay đổi về văn hóa và thách thức trong đổi mới sáng tạo tại trường học và doanh nghiệp.

Đọc tiếp…