Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn carbon thấp với quan điểm của Thụy Điển

Hình thành quan hệ đối tác công-tư được cho là giải pháp chính cho việc phát triển nền kinh tế tuần hoàn carbon thấp ở Việt Nam.

Nền kinh tế tuần hoàn hiện đang là xu hướng toàn cầu về tính bền vững. Các chuyên gia Thụy Điển cho rằng việc chuyển đổi từ nền kinh tế thông thường sang nền kinh tế tuần hoàn cho phép các quốc gia đối phó với sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất đối với Việt Nam khi áp dụng mô hình này là việc quản lý thu gom và tái chế chất thải, sẽ đóng vai trò là đầu vào cho nền kinh tế tuần hoàn.

Đọc tiếp…

Nguyên Hương