Thúc đẩy sự tham gia của các nhà báo trẻ và cán bộ truyền thông trong “Giới và Bình đẳng giới”

Hai khóa tập huấn “Giới và Bình đẳng giới với các phóng viên trẻ và cán bộ truyền thông” được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) hoàn thành triển khai vào cuối tuần qua dành cho gần 30 học viên đến từ các cơ quan báo chí và các dự án phát triển.

Đây là hoạt động thuộc sáng kiến cùng tên của VSF vượt qua 12 đề xuất trong khu vực châu Á, nhận được tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (2021 AGenT SGP).

Sáng kiến nhằm xây dựng và hỗ trợ một nhóm các nhà báo và cán bộ truyền thông trẻ trở thành trở thành những người tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi hành vi thông qua các tác phẩm báo chí và truyền thông của mình.

Đọc tiếp…

Thanh Thu