Thúc đẩy Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Ban Chỉ đạo Dự án ‘Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris’ (VN-SIPA) đã họp lần thứ hai tại Hà Nội vào ngày hôm qua (14/4) với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và địa phương.

Dự án VN-SIPA kéo dài 4 năm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt ngày 3/4/2019, có tổng kinh phí 10,3 triệu euro (12,31 triệu USD), sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức. Dự án nhằm mục đích tăng cường khung pháp lý và năng lực quốc gia trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris, với trọng tâm là thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

Đọc tiếp…