Đề án đặt mục tiêu trồng thêm 20.000 ha rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam sẽ phấn đấu trồng thêm 20.000 ha rừng, trong đó có 9.800 ha rừng ngập mặn và 10.200 ha rừng chắn gió trong giai đoạn 2021-2030.

Đây là những mục tiêu được đặt ra theo Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu chung của Đề án là quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững diện tích rừng vùng ven biển hiện có và rừng trồng mới trong giai đoạn 2021-2030; phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của rừng ven biển trong việc bảo vệ môi trường; chống sa mạc hóa và thoái hoá đất; bảo tồn đa dạng sinh học; và giảm phát thải khí nhà kính.

Đọc tiếp…