Dự án giúp ĐBSCL tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự án “Các giải pháp dựa vào thiên nhiên của Việt Nam nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp thông qua chuyển đổi khu vực tư nhân” (VN-ADAPT) được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ khả năng thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long trước các tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Dự án được khởi động bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức.

Đọc tiếp…