Đề án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư

Việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư theo hướng tới xây dựng nền kinh tế – xã hội số.

Đây là phát biểu được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 896, đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết triển khai dự án, được tại trụ sở Chính phủ và kết nối tới 63 điểm cầu trên toàn quốc ngày 23/4 vừa qua.

Đọc tiếp…