Khởi động dự án vì sông Mekong không rác

Ngày 18/5 tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ phát động dự án giảm thiểu rác thải và kinh tế tuần hoàn cho sông Mekong.

Với tên gọi “Vì sông Mekong không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở TP. Cần Thơ”, dự án được tài trợ bởi Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam (DOW) và được thực hiện bởi Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub, và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD).

Thông qua việc quản lý chất thải từ các nguồn trong thành phố, dự án sẽ xây dựng và thúc đẩy mô hình thí điểm của nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, giảm thiểu chất thải từ sông ra biển và tạo ra sự thay đổi hành vi trong quản lý chất thải cho cộng đồng địa phương.

Đọc tiếp…