Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Mục tiêu của đề án là hoàn thiện nền tảng kỹ thuật số về tài nguyên và môi trường sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, với dữ liệu phục vụ quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Đọc tiếp….