Chương trình cung cấp nước sạch cho khu vực miền núi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. 

Chương trình sẽ được triển khai tại 41 tỉnh, trong đó có 15 tỉnh ở khu vực phía Bắc, 11 tỉnh ở khu vực Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ, 4 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên và 10 tỉnh ở khu vực phía Nam.

Đọc tiếp…