Năng suất – chìa khóa để thoát bẫy thu nhập trung bình

Theo các chuyên gia tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF), Việt Nam phải tập trung vào việc nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng năng suất tổng thể để tránh nguy cơ bị mắc bẫy thu nhập trung bình.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS