Trường tiểu học và giáo viên chưa sẵn sàng cho chương trình GDPT mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào cuối năm ngoái sẽ được áp dụng cho năm học 2020-21. Nhưng việc chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi đang bị chậm so với lịch trình và với các giáo viên chưa sẵn sàng cho chương trình giảng dạy mới, có lẽ đã muộn để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ.

Chương trình giảng dạy mới tập trung vào phát triển năng lực của học sinh thông qua các hoạt động, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giáo dục phổ thông và trải dài từ lớp một đến lớp chín. Giai đoạn hai là đào tạo nghề từ lớp 10 đến lớp 12.

Đọc tiếp…