Mạng lưới báo chí giúp tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Ngày 28/4, Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED), đơn vị thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) giới thiệu về mạng lưới báo chí trong khuôn khổ dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam” do Canada tài trợ.

Ông Vũ Ngọc Dũng, đại diện RED, cho biết việc thành lập mạng lưới báo chí trong khuôn khổ dự án nhằm tăng cường truyền thông về quyền năng kinh tế của phụ nữ và những sản phẩm do phụ nữ dân tộc thiểu số làm ra. Dự án góp phần nâng cao kiến thức cho các nhà báo về chủ đề này, kết nối họ với các doanh nghiệp có liên quan và các tổ chức xã hội dân sự, cũng như tổ chức các chuyến làm việc tại thực địa.

Đọc tiếp…