Nhận định từ chuyên gia: Mô hình đầu tư PPP giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế

Mô hình đầu tư hợp tác công tư (PPP) được coi là cơ hội để các bệnh viện cải thiện chất lượng dịch vụ, do đó thu hút nhiều bệnh nhân hơn, các chuyên gia cho biết vào ngày 21/05.

Phát biểu tại hội thảo về đầu tư theo hình thức PPP cho ngành y tế do Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Tăng Chí Thượng cho biết mô hình đầu tư sẽ giúp nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp để mạnh mẽ hơn. phát triển trong bệnh viện.

Đọc tiếp…