Kí kết Thỏa thuận triển khai Dự án “Hỗ trợ phát triển thuỷ sản bền vững thông qua hợp tác công tư”

Ngày 22/8,  Tổng cục Thuỷ sản (D-Fish), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) đã kí kết Thoả thuận hợp tác triển khai Dự án “Hỗ trợ phát triển  thuỷ sản bền vững thông qua hợp tác công tư”.

Đây là một ví dụ điển hình của mô hình Hợp tác công tư nhằm huy động và phối hợp nguồn lực từ khối Nhà nước và Tư nhân để giải quyết các thách thức đối với sự phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường hiệu quả quản lí dịch bệnh trên cơ sở hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường  cảnh báo dịch bệnh, cải thiện năng suất nuôi trồng tôm và cá tra thông qua xây dựng quy trình nuôi trồng tôm, cá tra theo chuỗi cung ứng, và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đọc tiếp…