Nghèo đói và bình đẳng giờ đây không chỉ dừng lại ở giảm nghèo

Chương trình nghị sự về nghèo đói và bình đẳng không còn dừng lại ở việc nâng cao mức sống tối thiểu và giải quyết tình trạng nghèo kinh niên – mà còn là việc tạo ra đường hướng phát triển kinh tế mới, bền vững cho một nhóm dân cư đầy khát vọng. Phát biểu này được đưa ra bởi bà Judy Yang, Chuyên gia Kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB) và đồng tác giả của báo cáo Đánh giá Nghèo và Bình đẳng mới được WB Việt Nam phát hành.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về kinh tế – xã hội và xóa đói giảm nghèo, những người đã thoát nghèo vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn để trở thành tầng lớp trung lưu hoặc được đảm bảo về tài chính.

Đọc tiếp…