Rà soát công tác giảm nghèo

Ít nhất 10% vốn đầu tư ở khu vực nông thôn nên được chi cho việc cải thiện nguồn cung cấp nước sạch. Ý tưởng này được đề xuất tại buổi làm việc giữa Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ và các bộ kế hoạch, đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VNS