Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Nam

Những nỗ lực nhằm giảm nghèo ở khu vực phía Nam tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm góp phần cải thiện cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Mặc dù khu vực phía Nam có kết quả giải ngân tốt hơn các địa phương khác trên cả nước, bao gồm khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên về giải ngân vốn theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhưng tỷ lệ giảm nghèo ở vùng DTTS ở đây vẫn còn thấp.

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chỉ ra thực tế phần lớn đồng bào DTTS sống dưới chuẩn nghèo ở khu vực phía Nam, đặc biệt là Tây Nam Bộ, là những người di cư trái phép hoặc đến từ các vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất ở, đất nông nghiệp, tư liệu sản xuất, và nước sạch.

Đọc tiếp…