Thất thoát sau thu hoạch ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam

Theo các chuyên gia, thất thoát sau thu hoạch không chỉ liên quan đến số lượng mùa màng bị thất thoát, mà còn làm giảm chất lượng và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS