Phục hồi hậu COVID: Việt Nam đang đi đúng hướng nhưng cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn

Việt Nam đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon và loại bỏ dần các nhà máy khai thác than, song cần có những thay đổi quyết liệt hơn về thể chế và tài chính để mang lại sự phục hồi xanh, bền vững và bao trùm sau đại dịch COVID-19.

Các chuyên gia quốc tế, các tổ chức tư vấn và lãnh đạo từ chính phủ đã thảo luận về các giải pháp tại một hội nghị cấp cao do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức trực tuyến và trực tiếp hôm qua (25/2) tại Hà Nội.

Đọc tiếp…