Ra mắt cổng thông tin cho cộng đồng khởi nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty Nexus FrontierTech đã chính thức ra mắt cổng thông tin cho các công ty khởi nghiệp công nghệ – vntechpedia.com. Cổng thông tin này là một phần của dự án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới quốc gia vào năm 2025 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt vào ngày 18/05/2019.
Cổng thông tin sẽ là nền tảng tương tác để kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái, hỗ trợ phát triển cũng như khai thác sự sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp dựa trên ứng dụng công nghệ số.

Đọc tiếp…