Ngành dân số đang phải đối mặt với các thách thức mới

Ngành dân số đang phải đối mặt với những thách thức mới về mức sinh chênh lệch đáng kể giữa các vùng, mất cân bằng giới tính khi sinh, khai thác lợi thế dân số vàng chưa hiệu quả và thiếu các giải pháp đồng bộ.

Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ tại hội thảo về Dân số và Phát triển, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững ”.

Đọc tiếp…