Già hóa dân số, di cư lao động đặt ra những thách thức đối với xóa đói giảm nghèo

Già hóa dân số, chênh lệch thu nhập và mức sống và di cư lao động đang đặt ra những thách thức lớn cho người nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã chỉ ra những vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-25 trước Ủy ban Xã hội của Quốc hội tại cuộc họp vào sáng 20/7 tại Hà Nội. Chương trình đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 1-1,5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 3% và giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 4-4,5%/năm.

Đọc tiếp…