Cải cách chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, nằm trong nỗ lực cải thiện chỉ số phát triển con người, trong tháng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng cơ chế thực hiện giai đoạn 2 của Đề án tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn.

Đọc tiếp…