Đối thoại chính sách về nghiên cứu khoa học của thanh niên

Trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) và UNESCO tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo đối thoại chính sách về các hoạt động nghiên cứu khoa học của thanh niên tại Hà Nội vào ngày 3/12.

Đại diện một nhóm nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng ở nhóm dân tộc thiểu số La Hà ở tỉnh Sơn La cho biết, chính sách cho các nhóm dân tộc thiểu số nên tập trung vào các yếu tố văn hóa, tín ngưỡng và ngôn ngữ cũng như chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản và sức khoẻ tình dục cho thanh niên.

Đọc tiếp…