Nhiều chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo

Các chính sách ưu đãi mới đã khuyến khích các công ty trong nước và quốc tế đầu tư vào năng lượng tái tạo. Mặc dù Chính phủ quyết tâm phát triển năng lượng gió và mặt trời cũng như điện sinh khối, nhưng nhiều dự án năng lượng tái tạo đã bị trễ do kế hoạch không hiệu quả và thiếu tầm nhìn.

Đọc tiếp …

Phóng viên BizHub