Cảnh sát muốn giám sát những kẻ lạm dụng trẻ em chặt chẽ hơn

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm ngoái có khoảng 1.547 vụ lạm dụng trẻ em được báo cáo trên toàn quốc, với phần lớn là lạm dụng tình dục trẻ em. Báo cáo cho biết 82% trong tổng số tội phạm lạm dụng trẻ em là lạm dụng tình dục trẻ em, gây hại cho 1.141 trẻ em.

Đọc tiếp

Phóng viên VNS