Thủ tướng yêu cầu hành động chống nạn phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, khẩn trương vào cuộc chống phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Chỉ thị mới ban hành cho biết, một số tỉnh, thành phố đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ rừng, trong đó có một số vụ phá rừng trái pháp luật quy mô lớn khiến dư luận quan tâm.

Để ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng và thực hiện các cam kết quốc tế tại Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26), Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố siết chặt công tác quản lý rừng, nhất là chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp.

Đọc tiếp…