Thủ tướng ký ban hành chương trình quốc gia về xóa đói

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chương trình hành động quốc gia về xóa đói, nhằm đảm bảo đủ lương thực và dinh dưỡng cho tất cả mọi người dân. Chương trình này là một phần của Mục tiêu Phát triển Bền vững số 2 của Liên hợp quốc, tập trung vào các giải pháp bền vững để xóa đói dưới mọi hình thức vào năm 2030 và đảm bảo an ninh lương thực.

Đọc tiếp …

 

Phóng viên TTXVN