Lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng/tháng từ 1-7-2018

Trong thông cáo được Văn phòng chính phủ phát chiều 6-12, Chính phủ chỉ đạo từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Đọc tiếp …

L.THANH