Ra mắt nền tảng nhằm chuyển đổi số ngành giáo dục

Nền tảng quản lý trường học MISA QLTH đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ra mắt vào ngày 9/10 nhằm giúp thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam. Nền tảng này do Công ty Cổ phần MISA phát triển, tập trung vào quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường – phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục.

Nền tảng này dự kiến sẽ có khả năng kết nối với các đối tác thứ ba trong thời gian tới để thúc đẩy dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến, hóa đơn điện tử, chữ ký số, công cụ dạy và học trực tuyến, kho học liệu số…

Đọc tiếp…