Đề án đào tạo Tiến sĩ – có gì mới ở Đề án 89?

Trước khi khởi động Đề án 89 nhằm đào tạo thêm 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) đã triển khai 2 đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng.

Nhà nước đầu tư 2,5 nghìn tỷ đồng cho Đề án “Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”, thuộc Đề án 322. Kinh phí đào tạo năm 2000 là 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đề án 322 chỉ kéo dài 10 năm.

Sau khi Đề án 322 dừng, ngày 7/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định Phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020” (Đề án 911). Tuy nhiên, đến năm 2016 đã nảy sinh hàng loạt vướng mắc và nhiều mục tiêu không thể đạt được. Bộ GD & ĐT sau đó đã phải dừng tuyển sinh vào năm 2017.

Đọc tiếp…

Phương Chi