Tiếng nói người dân – chìa khóa công lý để giải quyết các tranh chấp môi trường

Khi những tranh chấp về môi trường, đặc biệt giữa người dân và doanh nghiệp đang gia tăng, điều quan trọng là đảm bảo công lý môi trường tốt hơn cũng như việc người dân tiếp cận thông tin và tham gia vào quá trình ra quyết định trong các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến họ.

Đọc tiếp 

Phóng viên TTXVN