Người khuyết tật được hỗ trợ phát triển kỹ năng công nghệ số

39 học sinh khuyết tật sẽ được phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể nắm bắt các cơ hội việc làm công nghệ số, từ đó có thể sống độc lập, hỗ trợ gia đình, và đóng góp vào nền kinh tế số.

Đây là mục tiêu của “Chương trình cơ hội việc làm công nghệ số cho người khuyết tật chung sống an toàn với Covid-19” kéo dài 5 tháng, vừa được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm Nghị lực sống khởi động, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Đọc tiếp…