Lương hưu, trợ cấp xã hội dự kiến tăng 15% từ năm 2022

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 8 nhóm đối tượng sẽ được tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kể từ ngày 1/1/2022 khi dự thảo Nghị định điều chỉnh các khoản trợ cấp này được ban hành.

Theo Bộ, mức tăng 15% được đề xuất nhằm bù đắp trượt giá do lạm phát để duy trì giá trị của khoản lương hưu và trợ cấp cho người thụ hưởng, đồng thời chia sẻ kết quả tăng trưởng kinh tế trong các năm 2019, 2020 và 2021 do trong các năm 2020 và 2021 không có sự điều chỉnh về lương hưu và trợ cấp BHXH.

Đọc tiếp…